leiderschap

sturen op samenwerking

samenwerking

leiderschap is ieders verantwoordelijkheid

innovatie

ontdekken en vernieuwen

team resource management

strategisch onderdeel van HRM

teams: waar focus vorm krijgt

FocusNova ondersteunt organisaties bij cultuur-en competentie ontwikkeling.

Teams zijn de knooppunten waar leiderschap, samenwerking en innovatie samenkomen. Daarom vinden wij Team Resource Management een cruciaal onderdeel van HRM en adviseren en ondersteunen wij organisaties in vraagstukken over:

  • innovatie
  • leiderschap
  • samenwerking
  • learning & development
  • duurzame inzetbaarheid
  • focus, feedback en reflectie
  • verminderen van werkdruk en ziekteverzuim
  • meer/betere contacten met cliënten en klanten

focus op wendbaarheid

Om organisaties en teams te faciliteren en empoweren hebben wij een systematische benadering (TRM360™)  ontwikkeld. Hiermee kunnen teams en organisaties competenties, ambities en drijfveren sturen en (bege)leiden.