leiderschap

sturen op teamprestaties

team performance

leiderschap is van iedereen

innovatie

verbeteren en vernieuwen

team resource management

leren & presteren

FocusNova

FocusNova ondersteunt en ontwikkelt teams, afdelingen, vakgroepen, coöperaties, stichtingen, verenigingen en startups die effectief en efficiënt met elkaar en hun doelgroep willen samenwerken.

Onze dienstverlening ligt op het vlak van:

TRM360™

In 2018 heeft FocusNova Team Resource Management in Nederland geïntroduceerd als specialisme voor de procesbegeleiding van teams. Uit zowel praktijk (KLM) als wetenschap (Levers of Control) blijkt dat een evenwichtige balans tussen mensgerichtheid en resultaatgerichtheid, leidt tot slagvaardige organisaties waar medewerkers intrinsiek gemotiveerd zijn en beter presteren.

Om teams te ondersteunen in het vinden en houden van de balans tussen leren en presteren, hebben wij TRM360™ ontwikkeld: een begrippenkader en digitaal portfolio om competentie- en prestatiemanagement op gedragsniveau te borgen en sturen.