assessment

assessment360™

Assessment360™ is een blended assessment (deels online en via videobellen) voor medewerkers die een betrouwbaar, wetenschappelijk hulpmiddel zoeken bij hun zelfreflectie en professionele ontwikkeling.

Assessment360™ vindt plaats onder persoonlijke begeleiding van een psycholoog NIP en heeft als voordelen dat wachttijden vervallen, resultaten snel beschikbaar zijn en onderzoeken de helft goedkoper zijn dan reguliere assessments.

Deelnemers kunnen via een breed spectrum reflecteren op hun persoon, motivatie, functioneren en teamrol:
- psychologisch onderzoek (eigenschappen)
- self assessment (drijfveren)
- peer review (competenties)
- team assessment (teamrol)

Assessment360™ wordt altijd individueel afgenomen in het kader van selectie, ontwikkeling, potentieel beoordeling of vlootschouw. Vervolgens kunnen individuele rapportages - in totaalrapport - worden geconsolideerd tot een teamprofiel ten behoeve van:

  • team- en cultuurontwikkeling
  • medewerkerstevredenheid
  • management development
  • duurzame inzetbaarheid
  • personeelsplanning
  • visie ontwikkeling
  • verzuimreductie
  • heidagen
  • intervisie

Met Assessment360™ kan zorgvuldig en betrouwbaar worden geanalyseerd welke werkomgeving het best aansluit bij de betreffende medewerker. Bevindingen kunnen aanleiding zijn om de huidige werksituatie te verbeteren of om te onderzoeken of bijscholing, nascholing of heroriëntatie gewenst is.

Assessment360

Personality Fit

Personality Fit is onze visie op de 'fit' tussen medewerkers en hun werk. Wij vinden dat het uiteindelijk de medewerker is die bepaalt of de 'fit' voldoende passend is.

In Assessment360™ wordt daarom de medewerker als uitgangspunt genomen en niet de functie of organisatie. Individuele kenmerken in combinatie met omgevingsfactoren bepalen welke werkomgeving tot optimaal functioneren leidt.

Quickscan Teamwendbaarheid

 

Vul de vragenlijst in en ontvang per omgaande de resultaten van jou en je team.

 

klik hier voor de vragenlijst

TeamLIFT

Help elkaar spelenderwijs; vindt je optimale focus.

 

Mail hier voor een hoge resolutie versie.