innovatie

Innovatie is noodzaak

Om als team en organisatie flexibel te kunnen meebewegen met veranderingen is 'verbeteren' van kwaliteit of bestaand gedrag niet langer voldoende (zie ook Partnerschap).  Nieuwe omstandigheden vragen om partners die met elkaar meedenken en -ontwikkelen zodat gezamenlijk kan worden ingespeeld op nieuwe kansen en mogelijkheden.  

Als je kennis of best practises wil uitwisselen of op de hoogte wilt blijven op het vlak van innovatie inclusief  XR/VR/AR, kun je je aanmelden voor de Linkedingroep Lean Startup Innovatie (dutch chapter).   

 

Lean Startup methode

De Lean Startup methode gaat over samenwerking met eindgebruikers en over keuzes maken op basis van feiten. Grondlegger Eric Ries (2011) zag dat succesvolle innovaties ontstonden door eindgebruikers al in een vroeg (ontwerp)stadium feedback te laten geven op een conceptproduct (minimal viable product). Door op deze wijze - iteratief - samen te werken met eindgebruikers ontstonden producten en diensten die volledig beantwoorden aan de behoeften van die eindgebruikers. 

Om de methode gemakkelijk werkbaar en hanteerbaar te maken, kan elk innovatieproces beschreven worden in vijf stappen:

  1. Onderzoek: kijk anders - denk anders - doe anders 
  2. Ontwerp: ontwerp samen met eindgebruikers (build-measure-learn)
  3. Ontdek: toets en experimenteer om fouten te ontdekken
  4. Onderneem: verbeter samen met eindgebruiker
  5. Ontwikkel: creëer een innovatiecultuur 

 

Lean Startup Innovatiekompas™ 

Het Lean Startup Innovatiekompas™ is een efficiënt hulpmiddel om ondernemend te leren denken en - als team - creatieve ideeën te ontwikkelen die haalbaar en realistisch zijn. 

Tegelijkertijd zorgt het Lean Startup Innovatiekompas™ ervoor dat ideeën op een haalbare en realistische wijze worden uitgewerkt in samenwerking met eindgebruikers. Bij alle partners die met elkaar samenwerken wordt zo spelenderwijs het persoonlijk ondernemerschap gestimuleerd.

Om het Lean Startup Innovatiekompas™ op een effectieve manier te kunnen toepassen, verzorgen wij trainingen voor projectleiders, teammanagers en MT-leden. 

Het Lean Startup Innovatiekompas™ is kosteloos te openen en downloaden. Ook is het mogelijk om het hier in posterformaat te bestellen met eigen organisatielogo. 

Lean Startup Innovatiekompas™

ANDERS KIJKEN - ANDERS DENKEN - ANDERS DOEN
STRATEGIE BEPALEN

Innovatie vraagt om een structurele aanpak en aangepaste regels.

ONDERZOEKEN

Kritiek, knelpunten en ideeën zijn kansen voor groei en ontwikkeling.

ONTWERPEN

Lean startup innovatie: succes door intensieve samenwerking met gebruikers.

ONTDEKKEN

Experimenten en fouten leiden tot succesvolle producten en diensten.

ONDERNEMEN

Samenwerking met klanten zorgt voor verbetering van kwaliteit.

ONTWIKKELEN

Samenwerking als team zorgt voor continue groei en ontwikkeling.