leiderschap

Wendbaar teamwork vereist dat de energie van teams in een organisatie flexibel van koers moet kunnen veranderen. Er moet een flexibele 'fit' zijn tussen de visie van de organisatie enerzijds en de drijfveren en competenties van medewerkers anderzijds.  Deze 'fit' is geen constante maar verandert continu en wordt zichtbaar in de dynamiek van agile teams.

 

Tegelijkertijd dienen doelstellingen te worden afgestemd op de actuele wensen van klanten. In onderstaand teamontwikkelmodel (Tuckman) is te zien welke randvoorwaarden hiervoor nodig zijn. Het is aan de scrum master of teamcoach om het team bewust te maken van de eigen ontwikkelingsfase en de juiste stappen te ondernemen om in de Performing fase te komen (en blijven).