veelgestelde vragen

Hoe is Team Resource Management ontstaan? 

In 1977 ontdekte KLM dat 'teamfouten' aan de basis lagen van vliegtuigongelukken. Om dit te voorkomen is een soft skill methodiek (crew resource management) ontstaan die wordt toegepast in high risk omgevingen als security, luchtvaart en gespecialiseerde gezondheidszorg.

Onder de noemer Team Resource Management blijkt deze methodiek minstens zo effectief voor organisaties die 'lean' willen inspelen op nieuwe ontwikkelingen en de communicatie, samenwerking en besluitvorming goed willen organiseren.

 

Wat zijn de voordelen van een methodische benadering van teamontwikkeling ?

 • het maakt leiderschap, eigenaarschap en ondernemerschap concreet en meetbaar
 • het koppelt competentiemanagement en gesprekkencyclus aan cultuurontwikkeling
 • een integrale benadering van soft en hard skills biedt team en leidinggevende houvast

 

Wat zijn de voordelen van TRM 360™ ?

 • het biedt een uniforme taal om samenwerking-als-proces te bespreken en evalueren
 • aan- en afspreken (feedback geven en ontvangen) is laagdrempelig en gemakkelijk
 • het geeft HR een begrippenkader voor in-, door- en uitstroom processen

 

Wat levert TRM 360™ op ?

 • effectieve en efficiënte ontwikkeling via collegiale coaching en werkplekleren
 • trots, motivatie en werkplezier door de focus op vernieuwing en verbetering
 • een klantgerichte organisatiecultuur met wendbare teams

 

Voor welke teams is TRM 360™ geschikt ?

 • teams die werkplezier nastreven en op een collegiale manier willen samenwerken
 • teams die zelf willen (mee) beslissen over hun acties en prioriteiten
 • teams die zich willen verbeteren en vernieuwen

 

Hoe flexibel is TRM 360™ ?

 • relevante kenmerken kunnen onafhankelijk of in samenhang worden ontwikkeld
 • het sluit aan op de bestaande processen, cultuur en (competentie)taal
 • invulling gebeurt via de kennis, ervaring, ideeën en ambities van het team

 

Waarin voegt TRM 360™ toe aan competentiemanagement ?

 • continue focus op samenwerking met interne en externe klanten
 • meer ondernemerschap als gevolg van interactief klantcontact
 • meer eigenaarschap door heldere relatie met inzet, bijdrage en ontwikkeling

 

Hoe ondersteunt TRM 360™ leidinggevenden en HRM ?

 • cultuur en samenwerking-als-proces zijn gericht te benoemen en bespreken
 • online metingen stimuleren werkplekleren en een aanspreekcultuur
 • focus op teamwork stimuleert ontwikkeling als professional en als organisatie